Условия и поверителност

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

Добре дошли на уебсайта MULTIGRAPHICA (Multigraphica / търговска марка). Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от правилата и условията за използване на този сайт, които според нашата политика за поверителност изискват да спазвате стриктно правилата на сайта.

Терминът „Multigraphica“ или „ние“ означава собственик на сайта. Терминът „вие“ се отнася до потребителя или браузъра на нашия уебсайт.

Използването на този сайт е предмет на следните условия за използване:

* Съдържанието на страниците на този сайт е само за ваша информация и за общо ползване. Тя може да бъде променена или модифицирана без предизвестие.

* Нито ние, нито която и да е трета страна предоставяме никакви гаранции или гаранции относно точността, навременността, изпълнението, пълнотата или годността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този сайт за някаква конкретна цел. Потвърждавате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и изрично ни изключвате от отговорност за всякакви такива неточности или грешки в максимално разрешената от закона степен.

* Използването на каквато и да е информация или материал на този сайт е изцяло на ваш риск, за който ние не носим отговорност. Ваша отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, налични на този сайт, отговарят на вашите специфични нужди.

 * Този сайт съдържа материали, които са притежание или лиценз за нас. Този материал включва, но не се ограничава до, дизайн, оформление, стил, външен вид и графики и дизайн. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторските права, което е част от тези условия.

* Всички запазени марки, възпроизведени на този сайт, които не са собственост или лицензирани от оператора, са признати на сайта.

* Неразрешеното използване на този сайт може да доведе до иск за обезщетение и / или престъпление.

* От време на време този сайт може да включва и връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да предоставите допълнителна информация. Те не означават, че одобряваме сайтовете. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните сайтове.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящата декларация давам доброволното си съгласие „Мултиграфика” ООД, с ЕИК 206461757 да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679, които предоставям доброволно. Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
- всичките ми права, изброени в Регламент на ЕС 2016/679
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679.

bg_BGБългарски